Skip to Content

איכות הסביבה – בית חולים נאה

"מעיני הישועה" גאה להיות חלק ממערך השומר על איכות הסביבה וחושב 'ירוק'. באמצעות שימוש בטכנולוגיות ירוקות ומיחזור, אנו חוסכים באנרגיה, מים ונייר.


בפעם הרביעית ברציפות זוכה בית החולים מעיני הישועה בתואר בית חולים נאה בישראל.

 פרס בית חולים נאה - המועצה לישראל יפה


בפעם השלישית ברציפות זוכה בית החולים מעיני הישועה בתואר בית חולים נאה בשראל.

israel-yafa-2012


"מעיני הישועה" זכה בשנתיים האחרונות ב 5- כוכבי יופי וייעול של "המועצה לישראל יפה" וכן בפרס "בית חולים נאה בישראל יפה".

 פרס בית חולים נאה - המועצה לישראל יפה

הציונים לשבח הגיעו בעקבות פעולות ייעול שנעשו במרכז הרפואי ושאפשרו חיסכון מהותי בכסף משאבים, לתועלת החולים, הקהילה והסביבה.
אנו, ב"מעיני הישועה" משקיעים מאמצים ומשאבים רבים בנושאים חשובים אלו. בשנה האחרונה בוצע חסכון של 75% בצריכת אנרגיה לחימום מים באמצעות רכישת מערכת היברידית המבטיחה מים חמים בכל טמפרטורה נדרשת.
כמו כן, נרכשה יחידת קירור (צ'ילר) חדשה וידידותית לסביבה החוסכת 30% מתצרוכת החשמל באמצעות חסכון בעלויות קירור ותפוקת קירור משופרת. בנוסף הוחלפה מערכת חימום המים במכבסה המופעלת באמצעות גז במקום סולר, וחוסכת 30% מהוצאות חימום המים במכבסה.
מערכות אלו הינן חלק ממערך של פעילות לצמצום פליטת מזהמי אוויר ומעבר לסביבה "ירוקה" ובריאה למען כולנו.

"מעיני הישועה" ממשיך ליישם ולשדרג פעילות חשובה זו כחלק מהמאמץ הלאומי לשמירה על איכות הסביבה.

חזור למעלה