Skip to Content

הסכמה לטיפול רפואי – חתימה רפואית

למרכז הרפואי מעיני הישועה נהלים לגבי הסכמה רפואית בטיפול רפואי. נשמח לעמוד לרשותכם בכל פניה או שאלה באימייל – dovrut@mhmc.co.il

  1. מתי נדרשת חתימה של חולה או בן משפחה על טופס רפואי (לפני לידה, לפני ניתוח, לפני טיפול מסוים)
  2. מה קורה כאשר מדובר בשבת או בחג?
  3. מה עושים אם החולה או בני משפחתו מסרבים לחתום על טיפול החרום? הטיפול לא מבוצע?
  4. מהן השאלות ההלכתיות בנוגע למצבים הללו ?

  1. חתימת המטופל על טופס הסכמה נדרשת לפני אשפוז בבית החולים ולפני כל פעולה פולשנית כמו ניתוח או בדיקה הכרוכה בהחדרת חומר לגוף ,עירוי דם ופעולות דומות.
  2. כאשר נדרשת פעולה דחופה להצלת חיים והמטופל מסרב יכולים שלושה רופאים לחתום במקומו בהנחה שהסירוב אינו רציונלי ונובע ממתח נפשי או ממצב רפואי שאינו מאפשר שיקול דת צלול. היו מקרים כאלה בבית החולים והפעולות בוצעו בחתימת שלושה רופאים.  בדיעבד,,ברוב המכריע של המקרים, המטופלים מודים על שלא שמעו להם.
  3. למשפחת המטופל אין מעמד חוקי ואין בני משפחה רשאים לסרב או להסכים בשמו. הסכמה נדרשת מהמטופל עצמו או מאפוטרופוס חוקי. אפוטרופוס הוא הורה לילד עם גיל 18 וכן אדם שמונה על ידי בית משפט להיות אפוטרופוס על גופו של אדם אחר.
  4. בשבת מתקבלת הסכמה בעל פה. אם יש עובד שאינו יהודי הוא כותב כי נתקבלה הסכמה אם לא, ירשמו את הפרטים לאחר צאת השבת.

מנהל רפואי

חזור למעלה