Skip to Content

הסדרי נגישות במרכז הרפואי מעיני הישועה

ברוכים הבאים למרכז הרפואי מעיני הישועה,

המרכז הרפואי מקדם את נושא הנגישות עפ"י תקנים מחייבים ממשרד הבריאות

המרכז הרפואי מעיני הישועה, לרבות חדרי האשפוז והטיפול נגישים לאנשים עם מוגבלות. בנוסף, בבית החולים ישנו שימוש באמצעי עזר שונים על מנת לספק שירות מיטבי לכלל לקוחותינו, וביניהם:

  • בכל עמדות הקבלה בביה"ח יש מרכזי תגבור שמע לכבדי שמיעה
  • בביה"ח שרותים מונגשים, לובאים מונגשים
  • מערכת נחיה קולית לעוורים
  • מלווה עפ"י בקשה

ממונה נגישות מטעם בית החולים

 

חזור למעלה