Skip to Content

מתנדבים – עולם חסד יבנה

"עולם חסד יבנה"

המרכז הרפואי מפעיל מערך של כ- 350 מתנדבים בכל מחלקות האישפוז והמנהלה. הפעילות מושתתת על מערכת ערכים ברוח היהדות, ע"פ שמירה על ההלכה קלה כחמורה. המוטו העקרי הוא הנתינה והעזרה.

מערך המתנדבים סובב 24 שעות ביממה.

רכזת מתנדבים
הגב' רחל הרשקוביץ
קומה 1
טלפון: 03-5771290
rachelh@mhmc.co.il

המתנדבים הראשונים מגיעים בשעה 6.15 ליטול את ידיהם של חולים אשר אינם יכולים לקום, להגיש שתיה חמה וכו'. עשיה פשוטה כל כך, אבל רק מי שמרותק למיטה יכול להבין ערך התנדבות כזו.

במרכז הרפואי פועלים מס' אגודות חסד לרווחת החולים: 

 • עמותת ניצבות ת.מ.ר – תמיכה מזור רפואה
  ארגון התנדבותי שתפקידו לסייע לשיפור רווחתם ואיכות חייהם של החולים המאושפזים המטפלים ובני משפחותיהם, כמו כן מפעיל הארגון צוות תומכות לידה מוסמכות בהתנדבות מלאה בחדרי הלידה לרווחת היולדת ובהתאם לבקשתה.
 • ארגון חסדי יואל
  בני משפחת המאושפזים המגיעים למרכז הרפואי בשבת, זוכים לארוחה משביעה חינם. עמותת חסדי יואל דואגת לכל צרכי ארוחת השבת במקום שקט ונעים ובאוירת שבת קדש יכולים בני המשפחה לאכל את ארוחת השבת .
 • ארגון קול רינה וישועה
  מתנדבי הארגון מחלקים כריכים משביעים בשעות הצהרים לבני משפחה הסועדים את יקירהם, כמו כן ישנו מערך מתנדבים הנותן עזרה למשפחות בשמירה על ילד חולה או מבוגר.
 • התמר – ביקור חולים
  מפעילים עמדות שתיה חמה וקרה למבקרים בשבתות וחגים.
 • רפואה וחיים
  מתנדבים המחלקים כריכים ושתיה בערבים במחלקות האשפוז.
 • נשות חיל
  מתנדבות שכולן בעלות הסמכה מוכרת של מדריכת/ יועצת הנקה. המתנדבות עוברות בין היולדות ונותנות הדרכה, מאתרות בעיות, ומוצאות פתרונות. המתנדבות הן חלק ממרכז הנקה של ביה"ח. ההתנדבות גם מחוץ לביה"ח, יולדת הנתקלת בבעיה לאחר שיחרורה יכולה להתקשר למתנדבת ולקבל הדרכה להמשך הנקה.

אירוח בשבת
משפחות הגרות סמוך לבי'ח מתנדבות לארח בני משפחה של מאושפזים ללינה וארוחות בשבתות.

ממגוון הפעילויות ההתנדבותיות בביה"ח:

 • משמחים רפואיים
  הצחוק והשמחה מהווים אמצעי מרפא נפלא, ואת דרך הריפוי הזו מביאים איתם הליצנים הרפואיים המתנדבים להגיע למיטות החולים לשמח אותם ולהכניס מעט תקוה למצבם. חולה מבוגר או ילד המפחד מטיפול מקבל חיוך קטן מהליצן העוזר לו להתגבר על פחדיו.
 • משחקיה
  במחלקת הילדים מופעלת משחקייה ע"י מתנדבות לרווחת הילדים המאושפזים, ניתן למצוא שם משחקים, צבעים, מוסיקה וכו'
 • בודקות שמיעה
  נשים שלמדו את הנושא מסייעות בבדיקות שמיעה של תינוקות שזה עתה נולדו.
 • עם הפנים לקהילה
  בנות/בנים בעלי לקויות שונות משתלבים במחלקות שונות, באים במגע עם ציבור עובדים רגיל ומשפרים מיומנויות של עצמם. הם לומדים לדבר, להביע את עצמם ומשתלבים בעבודות שונות.
 • מערך מתנדבות בהתאוששות
  מלוות חולה שיצא מניתוח , ובני משפחה שמחכים . הן מידעות את בני המשפחה על מצב החולה לפי קבלת אינפורמציה מהצוות . הן נכנסות לח. ניתוח עם יולדת לפי רשות הרופא.
 • מתנדבות בדיאליזה
  עמדת שירות  בכניסה לבי'ח
  מקבלות את פני הבאים מתנדבת שקשובה לכל בקשה . אפשר להגיע אליהן להתיעץ ולקבל עזרה ככל הנדרש

** צוותי המתנדבים נמצאים בכל מחלקות המרכז הרפואי לרווחת החולים ובני משפחותיהם. **

שלמי תודה:

המרכז הרפואי בכלל והמאושפזים בפרט מוקירים ומעריכים את פעילותם החשובה של המתנדבים, ישלם ה' שכרכם ותהי משכורתכם שלמה.

חזור למעלה