Skip to Content

היסטוריה -כך הכל התחיל

במרכז הרפואי מעיני הישועה מעריכים ומאריכים את החיים

המרכז הרפואי מעיני הישועה קרוי ע"ש ר' יהושוע פרישוואסער: פרישוואסער = מעיין, יהושע = ישועה אשר תרם את הסכום הראשוני שאיפשר לבנות את בית החולים.

המרכז הרפואי מעיני הישועה  נוסד בבני-ברק בשנת תש"ן – 1990 ע"י ד"ר משה רוטשילד, כבית חולים ציבורי – פרטי על מנת לספק שירותי רפואה מתקדמים על פי רוח ההלכה היהודית.

ד"ר משה רוטשילד, המכהן כיום כנשיא בית החולים, העשיר בדעת ועשיה ציבורית, הקים את מפעל חייו: בית רפואה מקצועי המנוהל עד לפרטיו על פי כל דקדוקי ההלכה, ומהווה בית חם למטופלים רבים בתחומים שונים ומגוונים.

בתקופה בה נתקבלה ההחלטה להקים את בית החולים התגוררו בבני ברק כתשעים אלף איש. בשוויץ – ארץ מולדתו של ד"ר רוטשילד – בכל עיר שיש בה עשרים אלף איש יש בית חולים. במשך הזמן הוא נוכח לראות, שאילו היה בבני ברק בית חולים ניתן היה להציל אנשים ממות. הצורך, גם במקרה הזה, היה אבי ההמצאה.

גדולי הדור דאז, הסטייפלר, הרב שך והבבא סאלי זצ"ל קבעו שיש לבנות בית חולים בבני ברק. מאז שנפלה ההחלטה ד"ר רוטשילד ערך הסבת מקצוע והפך ל'שנורר' מדופלם.

"מעולם לא חשבתי להיות שנורר כשאהיה 'גדול', אך המציאות עולה על כל דמיון". הוא קיבץ פרוטה לפרוטה כדי להגשים את חלום הקמת בית החולים.
"אנשים זמזמו מאחורי גבו: ד"ר רוטשילד השתגע." ואכן הוא היה משוגע לדבר. לא רחוק מביתו מצא פרדס למכירה, והחליט לרכוש אותו. נתן דמי קדימה עשרה אחוזים, ולאחר מספר ימים קיבל מכתב מראש העירייה, שבו כתב לו במילים אלו: 'אם אתה חושב לבנות בית חולים בבני ברק, אתה שם את כספך על קרן הצבי'. גם עורך הדין ניסה להניאו מהתוכנית. הוא סיפר על יהודי אחר מצרפת, הרוצה לקנות את המגרש כדי לבנות שם בריכת שחייה, מה שנראה כהשקעה ריאלית יותר, אך ד"ר רוטשילד עמד על שלו בתוקף.

הנחת אבן הפינה לבית החולים התקיימה במעמד גדולי ישראל.

"גדולי ישראל רבים תמכו בי וחיזקו את ידי. הצדיק הרב סגל ממנצ'סטר זצ"ל אמר לי:

"אילו היה לי כוח, הייתי קורא לכל יולדת בעולם שתבוא ללדת במעיני הישועה. אין ערוך לגודל החשיבות של לידה במקום טהור. במעיני הישועה, נשימתו הראשונה של התינוק היא בקדושה ובטהרה, ואין לי ספק שאווירה זו תשפיע על התינוק לכל חייו. אין בעולם בית חולים שהוא טהור ממנו, וכל הילדים שנולדים שם הורתם בקדושה ובטהרה".
 קריאת קודש למען בית הרפואה 'מעייני הישועה' בבני-ברק שרבינו הק' ה'אמרי חיים' זי"ע חתם ביד רועדת בשבועות האחרונים לחייו

מכתב האדמו"ר מויזניץ

חזור למעלה