Skip to Content

רפואה פרטית שר"פ

השר"פ – שירות רפואי פרטי – מתקיים במרכז הרפואי "מעיני הישועה" במקביל לשירות הניתן ברפואה הציבורית. כל חולה המעוניין בכך לבחור רופא לקבלת חוות דעת נוספת או לבחור מנתח ובמקביל ליהנות מכל שירותי בית החולים.

בעלי הביטוחים הרפואיים המשלימים – הן אלה של קופות החולים והן אלה של חברות הביטוח – הגרים בכל מקום בארץ, יכולים ורשאים ליהנות משירותי השר"פ בהתאם לפוליסה שבידם.

פירוט השירותים:

  • רופא פרטי בלידה פרטית
  • מיילדת פרטית
  • מרדים פרטי
  • אחות פרטית
  • מנתח פרטי

ניתן לקבל במרכז הרפואי שירות פרטי תמורת תשלום נוסף. לפרטים ניתן לפנות למשרד קבלה בטלפון: 03-5771142/1.

חזור למעלה