Skip to Content

סיעוד – הנחיות קבלה לאלקטיב

מיון ילדים - מלר"ד ילדים

סטודנטים יקרים,
חודש בחירה (Elective)
ברוכים הבאים!  

המרכז הרפואי מעיני הישועה מארח סטודנטים בשנים הקליניות מבתי ספר לרפואה בארץ ובחו"ל. הסטודנטים מוזמנים לבלות חודש (או יותר) במחלקות המרכז הרפואי. במהלך השהות במחלקות, הסטודנטים יקבלו חולים, יצטרפו לפעילות המחלקה, ישמעו סמינרים ויתודרכו באשר לעקרונות הרפואה הקלינית. הסטודנטים יציגו חולים בפני צוות המחלקה ויקבלו משוב על הצגתם.

בתום השהייה הסטודנט יקבל אישור חתום ובנוסף משוב ממנהל המחלקה. הפעילות הרפואית של הסטודנטים תיעשה במסגרת ההרשאות של משרד הבריאות, לסטודנטים לרפואה, בשעות הבוקר, בשפה העברית בלבד.

נהלי הרשמה לתקופת האלקטיב

סבבי האלקטיב במרכז הרפואי מתקיימים בתיאום מראש
הפניה לבית החולים תיעשה לפחות שישה שבועות מראש.
יש לפנות לרכזת סגל רופאים, גב' חדוה קורלנסקי בדואר אלקטרוני: chedva@mhmc.co.il

במכתב הבקשה לתיאום האלקטיב יש לציין את המחלקה הרצויה ואת המועד המבוקש.

לצד טופס הבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים:

  • צילום תעודת זהות (או דרכון)
  • אישור לימודים מהפקולטה בה הסטודנט לומד
  • אישורי חיסונים
  • קורות חיים
  • אישור בגיר מהמשטרה (לגברים בלבד)

לימודי הבחירה לסטודנטים הלומדים בחו"ל כרוכים בתשלום. עלות הסבב לשבוע: 100 €.
הסדרת התשלום נעשית במשרד קבלת חולים ומהווה תנאי לתחילת האלקטיב.

לכל שאלה נוספת נא לפנות לגב' חדוה קורלנסקי במייל: chedva@mhmc.co.il או בטלפון: 03-6153739

חזור למעלה