Skip to Content

אגודת הידידים של המרכז הרפואי מעיני הישועה

המרכז הרפואי "מעיני הישועה" הינו בית חולים ציבורי-קהילתי, שהתפתחותו המרכזית הינה הודות לתרומתם של ידידי המרכז הרפואי הרואים לעצמם זכות נאצלת להיות שותפים מלאים בהצלת החיים ובפעילות המרכז הרפואי המקדשת את ערך החיים.

אגודת הידידים של המרכז הרפואי מעיני הישועה

על מנת שבית החולים יוכל להמשיך לפתח ולהקים ולהעניק את הטיפול הרפואי המתקדם ביותר תוך מתן שירות עם מסירות ונשמה – נדרשת עזרתם ותמיכתם הנדיבה של תורמים וידידים נאמנים בארץ ובעולם.
במסגרת זו הוקמה אגודת "ידידי המרכז הרפואי מעיני הישועה"

מטרות האגודה
האגודה תפעל כדי לסייע בהתפתחות מואצת ועזרה למרכז הרפואי שיאפשרו:

 • הענקת שירותי רפואה מתקדמים.
 • בניית מבנים חדשים.
 • שיפוץ ושדרוג מבנים קיימים.
 • רכישת ציוד חדיש ומתקדם.
 • לחזק את הקשר בין הקהילה לבין המרכז הרפואי.

פעילות האגודה

 • סיוע להנהלת בית החולים בפעולות שונות.
 • ארגון ביקורי בכירים במרכז הרפואי לצורך העמקת קשרי ממשל
 • שת"פ עסקי, פילנתרופיה
 • קידום פרויקטים התנדבותיים וקהילתיים
 • ארגון 'דינרים' וערבי התרמה

 

כדי להמשיך ולהוביל את הטיפול הרפואי המתקדם ביותר ולהצעיד את המרכז להישגי המדע של מחר, נדרשת תמיכתם הנדיבה של תורמים וידידים נאמנים בארץ ובעולם. על רקע זה הוקמה אגודת הידידים של המרכז הרפואי מעיני הישועה.

האגודה פועלת כדי לסייע לבית החולים בגיוס תרומות למרכז הרפואי, שיאפשרו:

 • הענקת שירותי רפואה מתקדמים
 • תמיכה בפיתוח המחקר
 • בניית מבנים חדשים
 • שיפוץ ושדרוג מבנים קיימים
 • רכישת ציוד חדיש ומתקדם תוך דאגה לריווחת המטופלים ובני משפחותיהם.

המשימות והאתגרים העומדים בפנינו רבים ומגוונים ונועדו להצעיד את בית החולים למתן שירות מקצועי, איכותי ומיטבי, למען מאות אלפי תושבי המרכז והסביבה.

האגודה הינו עמותה ללא מטרות רווח ומוכר כמוסד ציבורי לעניין תרומות על פי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.

 

חברי אגודת הידידים

 • אהוד שפירא –יו"ר
 • עו"ד אמיתי לוי
 • יהושוע הזנפרץ
 • שי וייל
 • מאיר יעקובסון
 • רן שטיינמן
 • נתן אשל
 • מרים פאוסט
 • איתן אירני
 • רפי ביסקר
 • יעקב גרוסד
 • אבי זמיר
 • צבי נטע
 • בועז וקסמן
 • אודי דהאן
 • מירית בכר
 • בנצי סאו
 • דנינו יוחנן
 • יצחק תמיר
 • צבי וילדר-מנהל
 • עזרא כהן

לוגו פורום נשים

פורום נשות "מעיני הישועה"

פורום נשות מעיני הישועה, המורכב מנשות עסקים ונשים המעורבות בעשייה ברוכה בקהילה החרדית הוקם בתמיכת המחלקה לקשרי חוץ של המרכז הרפואי, על מנת לסייע להנהלת המרכז הרפואי  לקדם ולהוביל פרויקטים רפואיים למען הקהילה, כמו גם סיוע בפיתוח בית החולים והמחלקות השונות.

מעורבות הפורום מסייעת בהגדלת פעילות המרכז הרפואי והתפתחותו תוך מתן דגש על חשיבות יוזמות הבריאות בקהילה עצמה.

 

 1. ציפי רוטלוי – יו"ר
 2. דבי אנגלרד – מנהלת
 3. שפרה סנקביץ, חברת הנהלה
 4. דנה בריל – חברת הנהלה
 5. אמנדה קופרמן – חברת הנהלה
 6. רחל קליין פסטג – חברת הנהלה
 7. רבקה רביץ
 8. שיינדי באב"ד
 9. דבורה אשכנזי
 10. רחלי גנות
 11. שושי וינרוט
 12. ורדית ברוורמן
 13. שושי אלתר
 14. אפרת ברזל
 15. חמדה לוי
 16. דבורה שיף
 17. רו"ח רחלי ברכר
 18. עו"ד חנה סלמון
 19. יעל גלבר
 20. איילת שטיין
 21. אסתי יוסקוביץ

 

חזור למעלה