Skip to Content

תורמים ומצילים חיי אדם

תרומתך מוכרת לצרכי מס לפי סעי' 46

תורמים יקרים,

המרכז הרפואי מעיני הישועה הינו גוף פרטי ציבורי ואינו מתוקצב על-ידי המדינה. עמותת ידידי מעיני הישועה מכבדת את פרטיותם של התורמים ואינה מוסרת מידע אודותיהם!
לתשומת לב: המרכז הרפואי מחוייב על פי חוק לשלוח קבלה על כל תרומה (לפי סעי' 46 לצורכי מס), חובה לציין שם כתובת מלאה ועיר.
קבלה ומכתב תודה יגיעו אליך באמצעות הדואר.

בחר סכום התרומה

תרומה בהוראת קבע

הקדשת התרומה

פרטי התורם

יש לך שאלה ?

נשמח לעמוד לשירותך לכל שאלה

תרומתך מוכרת כהוצאה לפי סעיף 46 א' לפקודת מס הכנסה

קבלה ומכתב תודה יגיעו אליך באמצעות הדואר. המרכז הרפואי מעיני הישועה הינו גוף פרטי ציבורי ואינו נתמך על-ידי המדינה. עמותת ידידי מעיני הישועה מכבדת את פרטיותם של התורמים ואינה מוסרת מידע אודותיהם.
תרומה מאובטחת התרומה מאובטחת באמצעי אבטחה מתקדמים, ניתן לתרום באמצעות כרטיס אשראי או PayPal.

 

תרומה באמצעות הדואר

המרכז הרפואי מעיני הישועה
הרב פוברסקי 17 בני ברק

תרומות בצ'קים

לפקודת – עמותת ידידי המרכז
הרפואי מעיני הישועה

חזור למעלה