Skip to Content

הארכת חיי חולה במחלה קשה ?

להחיות חולה במחלה קשה ? אתיקה, רפואה והלכה וקדושת החיים

2017 ינואר 4 / ו' טבת ה' אלפים תשע"ז

מה דעת ההלכה? למי פונים ?

להחיות חולה במחלה קשה ? אתיקה, רפואה והלכה וקדושת החיים – דקה על קדושת החיים ד"ר מנחם ברייר בסרטון וידאו

00:01:01
מרפאות החוץ שלנו שודרגו בכל כך הרבה מומחים,
לכל גיל, לכל אחד וכמובן לכל המשפחה. לבריאות!
חזור למעלה