Skip to Content

קשיים בהנקה – לשון קשורה לחלק העליון בפה

2017 יוני 18 / כ"ד סיון ה' אלפים תשע"ז

שאלה

היי,
בני בן שלושה וחצי חודשים עם קשיים בהנקה נאמר לי כי יתכן ויש לו לשון ושפה עליונה מעט קשורים האם הנך מטפל בעניין זה?

מרפאות החוץ שלנו שודרגו בכל כך הרבה מומחים
לכל גיל, לכל אחד וכמובן לכל המשפחה. לבריאות.
חזור למעלה