Skip to Content

מחלקת כירורגיה בהתאמה אישית

מענה לאוכלוסיות מיוחדות גם במשך האשפוז

2017 ינואר 4 / ו' טבת ה' אלפים תשע"ז

מענה לאוכלוסיות מיוחדות גם במשך האשפוז

אל תזניחו את הבריאות שלכם - גם בתקופת הקורונה
אתם יכולים להיות רגועים, אנו עושים הכל לבטיחותכם ולבריאותכם!
חזור למעלה