Skip to Content

מחלקת כירורגיה בהתאמה אישית

מענה לאוכלוסיות מיוחדות גם במשך האשפוז

2017 ינואר 4 / ו' טבת ה' אלפים תשע"ז

מענה לאוכלוסיות מיוחדות גם במשך האשפוז

מרפאות החוץ שלנו שודרגו בכל כך הרבה מומחים,
לכל גיל, לכל אחד וכמובן לכל המשפחה. לבריאות!
חזור למעלה