Skip to Content

מחלקת ילדים – מה מייחד אותנו ?

אמצעים טכנולוגיים מתקדמים ודאגה מרובה גם להורי הילדים

2017 ינואר 4 / ו' טבת ה' אלפים תשע"ז

מחלקת הילדים של מעיני הישועה

ד"ר חנה אופיר מנהלת מחלקת ילדים במרכז הרפואי מעיני הישועה, בסרטון וידאו על הדאגה גם לכם ההורים כשילד מאושפז במחלקה.

8:21 דקות
מרפאות החוץ שלנו שודרגו בכל כך הרבה מומחים,
לכל גיל, לכל אחד וכמובן לכל המשפחה. לבריאות!
חזור למעלה