Skip to Content

היסטרוסקופיה אבחנתית טיפולית

2016 נובמבר 29 / כ"ח חשון ה' אלפים תשע"ז

מטופלת יקרה,
מידע זה מוגש לך על מנת לתת מענה לשאלות בנושא בדיקת היסטרוסקופיה

בדיקת היסטרוסקופיה- בדיקת היסטרוסקופיה הינה בדיקה/פעילה שמאפשרת הסתכלות ישירה בתוך חלל הרחם.

הבדיקה נעשית בהרדמה כללית.

חובה לצרף טופס הפניה למרפאה

הבדיקה מאפשרת:

  • לקחת דגימה מרירית הרחם לצורך אבחנה.
  • הסרת פוליפים.

הפעולה כאמור מתבצעת בהרדמה כללית, אף על פי שמשך ההרדמה קצר, חשוב להביא לידיעתך כי במהלך 24 שעות לאחר ההרדמה יכולה להופיע ירידה ביכולת הריכוז ולכן חשוב להעזר במלווה/בני משפחה.

השחרור מתבצע 6-4 ש' לאחר הפעולה.
יתכן דימום של יום/יומיים ועד לשבוע ימים. לעיתים מלווה בהתכווצויות בבטן התחתונה.
יש להשתמש בפדים בלבד ולהמנע מאמבטיה חמה, שחייה.
במידה ונשלח פוליפ/רירית שהוצאו מהרחם לבדיקה פתולוגית, תשלח תשובה תוך שלושה שבועות בקירוב לרופא נשים מטפל.

המלצות

מנוחה מעבודה ומפעילות גופנית מאומצת במשך 3 ימים
במידה ויעלה חום גופך מעל 380, יופיעו כאבי בטן תחתונה או יתגבר הדימום מעל כמות דימום וסתי, או כל מצב חריג אחר, עלייך לפנות למיון נשים עם מכתב השחרור.
הווסת צפויה להופיע במשך 5-3 שבועות לאחר ההיסטרוסקופיה. תתכן אי סדירות בחודש הראשון.
עלייך לפנות לביקורת רופא נשים בעוד 3 שבועות/לאחר קבלת הווסת הבא.

מרפאות החוץ שלנו שודרגו בכל כך הרבה מומחים,
לכל גיל, לכל אחד וכמובן לכל המשפחה. לבריאות!
חזור למעלה