Skip to Content

שיעורים לרופאים בנושאי רפואה והלכה

2016 נובמבר 23 / כ"ב חשון ה' אלפים תשע"ז

סדרת "שעורי תורה לרופאים"
שעורים בהלכה לרופאים ע"י הרה"ג יצחק זילברשטיין שליט"א, חתנו של מרן הרב אלישיב זצ"ל, ורב שכונת רמת אלחנן בבני ברק, בשנים האחרונות השיעורים נמסרים במרכז הרפואי מעיני הישועה.

נושאים הנדונים בסדרת שעורי התורה לרופאים: מצוות הרפואה, שכר הרופא, טעות הרופא, שמירת הלשון, גילוי מידע רפואי, חסיון רפואי, כשרות התרופות, תרומה ומכירת איברים, קביעת רגע המות, קדימה בטיפול רפואי, הריון ולידה, פוריות, הטיפול במחלה סופנית, רפואה משלימה, כפייה לריפוי, בריאות הנפש ועוד.

מרפאות החוץ שלנו שודרגו בכל כך הרבה מומחים,
לכל גיל, לכל אחד וכמובן לכל המשפחה. לבריאות!
חזור למעלה