Skip to Content

מיעוט מי שפיר – במה זה מסוכן לעובר ?

מה המשמעות של מיעוט מי שפיר? והאם מיעוט מי שפיר הוא מצב הפיך?

2018 יוני 4 / כ"א סיון ה' אלפים תשע"ח

במיעוט מים קבוע במחצית הראשונה להריון, קיים סיכון רב בפגיעה בהתפתחות הריאות ובתקינות הגפיים לכן כל מקרה כזה דורש הערכה אולטימטיבית שתנסה באמצעים של אולטראסאונד מתקדם להעריך את שטח ונפח הריאות להעריך את תפקוד הלב והזרימות וכך לנסות להעריך את יכולתו של העובר לתפקד לאחר הלידה.  במקרים רבים מיעוט המים הינו מצב שאינו בר-חלוף. ולכן בהתאם לגיל ההריון יש לשקול את דרכי הפעולה והטיפול.

מי שפיר

ממה נוצרים מי שפיר ?

מי-השפיר ממלאים את חלל הרחם החל מהשבועות המוקדמים של ההריון. המים, הינם מרכיב חיוני להתפתחות ההריון ולבריאות העובר.

מי-השפיר, מעבר לתרומתם לעיצוב החלל הרחמי המאפשר את תנועות העובר באופן חופשי, הינם גם גורם מהותי ראשון במעלה בהתפתחות חללי הריאות . למי השפיר תפקידים נוספים רבים כולל ניוד הפרשות, בלימת זעזועים ולחץ מיותר על חבל הטבור ועוד. יוצא מכך, שבמקרה של מיעוט מי-שפיר יכולים להיפגע חלק מהיתרונות של המים ולבוא לביטוי בבריאות ובהתפתחות העובר.

נוזל מי השפיר נוצר בשבועות הראשונים ע"י הקרומים והשליה ובהמשך ההריון היצרן העיקרי של מי-השפיר הנו השתן של העובר. מדובר כמובן בנוזל סטרילי המנותק מהחלל החיצוני לרחם.

מכל האמור ניתן להבין כי כל אירוע שיפגע או יפחית את הפרשת השתן העוברי יביא למיעוט מי-שפיר.

נשים הסובלות מהפרעות בזרימת דם אם על רקע קרישתיות-יתר, מחלת יתר לחץ-דם, או גורם אחר יכולות לפתח הפרעה בזרימות דם לרחם, הפרעה בזרימות בין השליה לעובר וכך בצורה עקיפה להביא למיעוט מי-שפיר.
מנהל מערך האולטראסאונד במרכז הרפואי מעיני הישועה

כמות המים הרצויה אינה מדויקת, עם טווח רחב של הנורמה. ישנן שיטות שונות להערכת כמות המים באולטרא סאונד, אם ע"י מדידת 4 כיסי נוזל ב"פינות" הרחם ואם ע"י כיס מקסימלי אחד. מה שחשוב לצורך המעקב הינה התמדה בשיטה קבועה אחת.

במידה והועלה חשד למיעוט מי-שפיר, לאחר שבבדיקה נשללה ירידת-מים, יבוצע מעקב באולטראסאונד לכמות מים ובדיקות מכוונות שבין השאר יכללו גם את בדיקת מערכת השתן העוברי, כליות, אורטרים, שלפוחית שתן ואיבר מין.

פגיעה ביצור השתן יכולה להיות גם על רקע גורמים אחרים שאינם קשורים למערכת השתן כמו לדוגמה, פגיעה באספקת הדם. נשים הסובלות מהפרעות בזרימת דם אם על רקע קרישתיות-יתר, מחלת יתר לחץ-דם, או גורם אחר יכולות לפתח הפרעה בזרימות דם לרחם, הפרעה בזרימות בין השליה לעובר וכך בצורה עקיפה להביא למיעוט מי-שפיר.

במקרים רבים מיעוט המים הינו מצב שאינו בר-חלוף. ולכן בהתאם לגיל ההריון יש לשקול את דרכי הפעולה והטיפול.

מיעוט מי שפיר קבוע במחצית הראשונה להריון
במקרה של מיעוט מי שפיר קבוע במחצית הראשונה להריון, קים סיכון רב בפגיעה בהתפתחות הריאות ובתקינות הגפים לכן כל מקרה כזה דורש הערכה אולטימטיבית שתנסה באמצעים של אולטראסאונד מתקדם להעריך את שטח ונפח הריאות להעריך את תפקוד הלב והזרימות וכך לנסות להעריך את  יכולתו של העובר לתפקד לאחר הלידה.

במקרים של מעוט מי שפיר בהמשך ההריון, וכמובן לאחר שהוכחה באולטראסאונד שלמות מערכת השתן, כל החלטה, תיקבע ע"פ מידת הקיצוניות של מיעוט-המים ושבוע ההריון.

כמובן שגם ילוד מוקדם יכול לבוא בחשבון, במידה ומדובר כבר, בשבועות מתקדמים של ההריון.

 

 

מרפאות החוץ שלנו שודרגו בכל כך הרבה מומחים,
לכל גיל, לכל אחד וכמובן לכל המשפחה. לבריאות!
חזור למעלה