Skip to Content

הכנה לניתוח – מגע אישי וקשר אנושי בהשקת תהליך טרום ניתוחי

היות מרכז רפואי קהילתי הדוגל במקצועיות עם נשמה פירושו להתמקד בצרכי המטופל בכל נקודות המגע שלו מרגע האשפוז, בצוע הפעולה הנדרשת בחדר הניתוח ועד לשחרורו לקהילה.

2016 דצמבר 15 / ט"ו כסלו ה' אלפים תשע"ז

ממחקרים שערכו מרכזים רפואיים בארץ ובחו"ל, מתברר שמטופלים זקוקים למגע האישי  בכל אחד משלבי התהליך הרפואי. הם והמלווים זקוקים להסברים, חיוכים, הדגשים, כל זאת לצד תהליכים מקצועיים. אנו בחדר הניתוח בחרנו  להציב בקדמת הבמה את מערכות היחסים הארגוניות הדרושה  כדי לבצע (לבנות ולהטמיע) תהליך "אימות נתונים טרום ניתוחי".
הנוהל נכתב בעקבות חוזר משרד הבריאות ומטרתו  למנוע טעויות אנוש בחדר הניתוח על ידי אמצעים ארגוניים פשוטים ויעילים ומתוך שתוף פעולה בין הגורמים השונים  כמו:מחלקות מאשפזות, רופאים מנתחים, מרדימים, אחיות במחלקה ובחדר הניתוח.

ניהול תהליך קליטת מטופל לניתוח באופן מיטבי הן מההיבט המקצועי פרוצדוראלי והן מההיבט האנושי
המגמה היא ניהול תהליך קליטת מטופל לניתוח באופן מיטבי הן מההיבט המקצועי פרוצדוראלי והן מההיבט האנושי. הנוהל נכתב בשיתוף פעולה בין הצוות הסיעודי והרפואי בחדר הניתוח, מחלקת ארגון ושיטות לבין היחידה לניהול סיכונים.
הסיפור מאחורי השקת הנוהל כולל מספר רב של גורמים מעורבים מסקטורים וממחלקות שונות בעלי מומחיות שונה, תפיסת תפקיד והדגשים שונים. אנו רוצים לציין שהתהליך שעברנו תרם לא רק להטמעת הנוהל באופן מיטבי (כיום כל המחלקות עובדות בשיתוף פעולה מלא), למיעוט עיכובים ולהפחתה בכעסים, אלא גם לסינרגיה ולשיפור באווירה בחדר הניתוח ובשירות אותו אנו נותנים (בזמן שהתפנה עקב הטיפול בתקלות השונות שנבעו מתהליך לקוי של קליטת מטופל לניתוח) למטופלים.
דגש רב  מושם  במרכז הרפואי מעיני הישועה על תהליכי בטיחות ואבטחת איכות הטיפול ברפואה וסיעוד ושמירה על חיי המטופל . נוהל זה הינו חלק בלתי ניפרד ממאמץ ושמירה על בטיחות החולה.

 

ע"פ הנחיות החדשות מוטמעת שיטה בה נערך אימות נתונים, לפני, במהלך ובסיום הניתוח. הנתונים מאומתים בשיתוף כל הגורמים המטפלים: רופא מנתח, מרדים, אחות, והמטופל עצמו. האחות קוראת  בקול רם מתוך הרשימה, ולאחר הסכמת כל הנוכחים, הניתוח יחל.
הנתונים כוללים: זיהוי החולה, סוג הניתוח, אימות האיבר המנותח, צד הניתוח, רגישות המטופל, סוג ההרדמה המתוכננת, זמינות תרופות וציוד, המצאות בדיקות ומלאי מנות דם, וידוא מתן אנטיביוטיקה והסכמת המטופל לניתוח.
הניתוח לא יחל אם יזוהה חסר מרשימת התיוג,עד להשלמת החסר.
נוהל זה ע"פ מחקרים מפחית טעיות היכולות לקרות ,לפני במהלך ואחרי ניתוח . צוות הרופאים במחלקות, צוות אחיות חדר ניתוח וצוות המרדימים נירתם להטמעת נוהל זה בהצלחה רבה. הצוות בחדר הניתוח החליט להשקיע במטופל זמן ואנרגיה בהסברים, יצירת קשר אישי כל זאת  במטרה להפחית את אי הודאות והמתח הנובעים מעצם הניתוח. ייעדנו, פרט לצוות הקבוע של רופא מנתח, מרדים, אחות גם פקידה ומתנדבת שהוכשרו כחלק מהגדרת התפקיד לתת מענה "ON LINE" למשפחה בזמן הניתוח, כמובן במסגרת המידע שמותר להן על פי חוק לספק.

יצירת אווירה נעימה, שירותית ומקדמת
אחד מהאתגרים היותר משמעותיים בניהול ותפעול חדר הניתוח הוא יצירת אווירה נעימה, שירותית ומקדמת בתוך ומחוץ לחדר הניתוח, בין הצוות לבין המשפחות, המלווים ובעיקר המטופלים.
כאן המקום לחשוף את התוכנית ההמשכית הנובעת מהכוונה להמשיך ולחולל מוטיבציות התנהגותיות רצויות התואמות את האווירה הנעימה בחדר הניתוח. מיועדים מספר מפגשים בין הרופאים המנתחים לבין הרופאים המרדימים והסיעוד בהנחיית היועצת הארגונית. בשלב הראשוני יתקיים מפגש עם ההנהלה של חדר הניתוח, מרדימים והנהלת הגניקולוגים ובהמשך עם הרופאים מתוך כוונה ליצור תיאום ציפיות ועבודה מיטבית על ידי זהות אינטרסים על ידי עבודת צוות.
המחויבות ולקיחת האחריות ההדדית, הלמידה והאמון ההדדי, התקשורת והמשוב  ליוו את תהליך הטמעת הנוהל. אנו מתכוונים להמשיך ולהשקיע בשיפור המגע עם החולה יחד עם שכלול שיטות העבודה יעול ועליה מתמדת מבחינה מקצועית.

מרפאות החוץ שלנו שודרגו בכל כך הרבה מומחים,
לכל גיל, לכל אחד וכמובן לכל המשפחה. לבריאות!
חזור למעלה